آخرین خبر

لیست اخبار

تخفیف ویژه فروشگاه‌های اتکا برای دارندگان هنرکارت

لیست مدیران رسانه
مشاهده و بررسی تمامی مدیران رسانه های استان همدان عضو در انجمن
اساسنامه و صورتجلسه ها
در این بخش ، آخرین اساسنامه و صورتجلسه های انجمن صنفی را دنبال نمایید
فراخوان
توضیحات فراخوان های انجمن صنفی در این بخش قابل بررسی می باشد
ورود به سامانه
اعضای انجمن می توانند از این طربق اقدام نمایند

انجمن صنفی مدیران رسانه های استان همدان

Loading